مشترک گرامی چته چه مرگته تو فکری برو
از سر کوچه یه شارژ هزاری بخر
200 تومن جایزه بدم خوشحال شی
.
.
.
.
.
مشترک گرامی من نه عمه دارم نه به روح اعتقاد دارم
بیخودی خودتو خسته نکن
.
.
.
.
مشترک گرامی همه تنهان همراه اول دروغ میگه سیم کارتاشو نخر
.
.
.
.
مشترک گرامی باهات قهرم .بای
به عمتم سلام برسون
.
.
.
مشترک گرامی امشب قراره با بچه ها سواره هلیکوپتر بشیم
بریم از آسمون شهرتون سیم کارت بریزیم ساعت 8 شب منتظر باش
فعلا.
.
.
.
.
مشترک گرامی مامانت زنگ زد گفت میای خونه نون بگیر
شب مهمان دارین عمت اینا میان
.
.
.
.
.
.
.
مشترک گرامی
.
.
.
.
.
.
.
.
هیچی بخواب

:|